1. Vorsitzender der Schulelternschaft  
   
          Krauß, Daniel                                       Kl. 9a
   
2. Stellvertretender Vorsitzender der Schulelternschaft  
   
         Tritt, Sybille                                         Kl. 5a
   
   
3. Mitglieder der Gesamtkonferenz  
   
          Gerste, Sandra                                                 Kl. 9c
          Krauß, Daniel                                                  Kl. 9a
          Sporbert, Heidi                                                 Kl. 10c
          Pohling, Nadine                           Kl. 7a
          Tritt, Sybille                                 Kl. 5a
          Böhme, Claudia                                             Kl. 8b
          Hoffmann, Susann                                              Kl. 10a
          Hermann, Franziska                                         Kl. 8a
   
4. Delegierte Kreis- oder Stadtelternrat  
   
         Krauß, Daniel                                                 Kl. 9a
         Tritt, Sybille                                                  Kl. 5a
   

 

   
© ALLROUNDER